top of page

All After School Activities Cancelled

All after school activities have been cancelled due to an air quality alert. There is no school for students tomorrow. Stay inside and stay safe.


Todas las actividades después de la escuela han sido canceladas debido a una alerta de calidad del aire. No hay escuela para los estudiantes mañana. Quédese adentro y manténgase seguro.


Wszystkie zajęcia pozalekcyjne zostały odwołane z powodu alarmu dotyczącego jakości powietrza. Jutro nie ma szkoły dla uczniów. Zostań w środku i bądź bezpieczny.


由于空气质量警报,所有课后活动都已取消。 明天学生不上学。 待在室内并保持安全。


تم إلغاء جميع أنشطة ما بعد المدرسة بسبب تنبيه جودة الهواء. لا توجد مدرسة للطلاب غدا. ابق بالداخل وابقى امن

댓글


bottom of page